Gravid i gartneri

Gravid

i gartneri
 Mobil

 

Vurderinger af pesticider for gravide i gartneri

Denne hjemmeside er for dig, som er gravid og arbejder i et gartneri, hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler (pesticider). Hjemmesiden indeholder vejledninger for produkter med ca. 40 udvalgte aktivstoffer.

For hvert produkt er der en vejledning om, hvordan du som gravid medarbejder bør opholde dig i væksthus og håndtere planter efter pesticidbehandling.

For hvert produkt er angivet tre tider, som gælder fra udspredningstidspunktet til:

  • hvornår du som gravid må opholde dig i væksthuset igen
  • hvornår du som gravid må håndtere behandlede planter med kemisk bestandige handsker
  • hvornår du som gravid må håndtere behandlede planter uden handsker

Husk, at du som gravid ikke må blande eller udsprede pesticider, opholde dig i væksthus under udspredning eller rengøre udstyr anvendt ved udspredning.

For hvert stof er der en kort begrundelse for vejledningen. For mere detaljeret information kan du under hvert produkt klikke på ”Detaljeret vurdering”.

 

Om Gravidigartneri

Gravidigartneri.dk er målrettet gravide, som arbejder i væksthuse, hvor der anvendes pesticider. Formålet er at give gravide information om, hvordan de beskytter deres foster.

Siden indeholder vejledninger for ca. 40 udvalgte aktivstoffer og de bekæmpelsesmidler, hvori de indgår.

Vejledningen for hvert stof er lavet ud fra:

  • Stoffets muligt fosterskadende virkninger
  • Stoffets generelle giftvirkning
  • Hvordan stoffet kan komme ind i kroppen ved indånding eller hudkontakt
  • Stoffets nedbrydning på planter og i omgivelser

Vejledningerne er udformet på baggrund af producenternes oplysninger til Miljøstyrelsen og EU i forbindelse med godkendelse af produkter samt oplysninger fra den generelle videnskabelige litteratur.

Hjemmesiden og vejledningerne er opdateret i foråret 2015 og er udarbejdet af Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense. Hjemmesiden er blevet mulig på basis af en bevilling fra Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord.

Ved spørgsmål til hjemmesiden eller om stoffer, der ikke er beskrevet på hjemmesiden, kan du kontakte os via email.